معرفی طرح گردشگری ارگانیک در روستای گرماپشته

تاریخ خبر: ۱۹ بهمن۱۴۰۰

در تاریخ نوزدهم بهمن ماه جهت به وجود آوردن زیر ساخت های اولیه و تشکیل نهادهای اجتماعی جهت اجرای طرح گردشگری ارگانیک در روستاهای گرماپشته، قاشق محله ، کلات و سلیمان محله، ارائه مشترکی توسط خانه خلاق گردشگری با حضور آقای رضایی راهبر این مجموعه و موسسه کارآفرینی مهام طبرستان با حضور آقای محمدی پور مدیر عامل و جناب شعبانی عضو هیات مدیره این مجموعه صورت پذیرفت. در این جلسه که اعضاء محترم شورایاری ها و دهیاری های این روستاها حضور داشتند، آقای دکتر مرادی ریاست محترم دانشگاه پیام نور تنکابن به توضیح تفصیلی طرح گردشگری ارگانیک پرداختند و در ادامه حضار به بحث و تبادل نظر پرداختند