گردشگری ارگانیک

دست در دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم آباد

غرب مازندران، بهشت گردشگری ایران

غرب مازندران

غرب مازندران، بهشت گردشگری ایران است. طبیعت زیبا، تاریخ کهن و فرهنگ اصیل، این سرزمین زیبا را به مقصد گردشگران تبدیل کرده است. اما نبود برنامه و اقدام مناسب، تاثیرات منفی به همراه داشته که می توانیم با هم و در کنار هم این معضلات را شناسایی و در راستای رفع آن اقدام کنیم. ما معتقدیم غرب مازندران، ظرفیتی بی بدیل برای پیشرفت و توسعه دارد و ایمان داریم برای رسیدن به این هدف باید با همت، تلاش و اتحاد و با برنامه ریزی مناسب گام برداریم.

صیانت از میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی

اولین اصل پیشرفت پایدار، حفظ میراث ارزشمندی است که موهبت الهی و ثروتی وصف ناشدنی را در اختیار ما گذاشته است. ما باید میراث فرهنگی، طبیعی و تاریخی خود را به درستی شناسایی کنیم و برای حفظ آن از همه قابلیت هایمان استفاده کنیم. چرا که این میراث، نه تنها متعلق به ما، بلکه یادگاری است که باید برای نسل های آتی نیز باقی بماند.

افزایش رفاه و سطح کیفی زندگی مردم

نتیجه اقدامات ما برای پیشرفت پایدار، افزایش رفاه مردم است. ما معتقدیم با اقدامات صحیح می توانیم باعث شکوفایی استعدادها شویم و ظرفیت ها را در مسیر صحیح استفاده نماییم. ظرفیت هایی که متعلق به مردم است و باید توسط مردم استفاده شود، نتیجه ای درخشان برای زندگی مردم به همراه خواهد داشت.

ثروت آفرینی پایدار و آینده ای درخشان

ما به دنبال راهکارهایی هستیم تا ما را به تولید ثروت پایدار رساند. راهکارهایی که ماندگار باشد و سرمایه گذاری و فعالیت در آن در راستای صیانت از میراث ملموس و ناملموس سرزمینمان باشد. در این صورت است که آینده ای درخشان را برای خود و نسل های آتی رقم خواهیم زد و این مسئولیتی است که بر عهده همه ماست.

گردشگری پایدار

معرفی پروژه

ما برای یافتن راهکارهایی برای پیشرفت پایدار منطقه، مطالعات فراوانی را انجام داده ایم و با بررسی دقیق و همه جانبه منطقه، از گذشته تا کنون و در نظر گرفتن اصول فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رایج به دستاوردهایی درخشان رسیده ایم. بر این اساس با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برنامه عمران ملل متحد و دیگر ذینفعان، طرح توسعه نوآورانه منطقه ای محور را تعریف کرده ایم تا بر مبنای ظرفیت های منطقه و نوآوری به برنامه ای جامع و مردمی دست یابیم. پایداری اساس برنامه ما و صیانت از میراث منطقه اصل فعالیت ما خواهد بود.

گردشگری پایدار

با توجه به جریان سفر در غرب مازندران و تقاضایی که دائما در حال افزایش است و تاثیراتی که گردشگری به همراه دارد، این صنعت را به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت برگزیدیم و گردشگری پایدار و مسئولانه را به عنوان رویکرد توسعه صنعت گردشگری رواج خواهیم داد.

اصول گردشگری پایدار:
* مسائل زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی مبنای توسعه صنعت گردشگری است.
* کاهش بیش از حد مصرف و اتلاف انرژی، منابع و استفاده از ظرفیت های موجود
* حفظ و ارتقای تنوع طبیعی، اجتماعی و فرهنگی
* حمایت از نظام اقتصاد محلی
* مشارکت اجتماعی در راستای توسعه صنعت گردش گردشگری
* برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری با رویکرد محلی و ملی
* مشاوره با مردم و همه ذینفعان برای توسعه صنعت گردشگری
* آموزش همه فعالان در همه سطوح برای ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات
* برندسازی و بازاریابی گردشگری و ایجاد هویت منطقه و تعریف استانداردها
* انجام تحقیق و پژوهش های مداوم برای رسیدن به پیشرفت دائمی

کشاورزی پایدار

تاریخچه کشاورزی در منطقه غرب مازندران

از آنجایی که از دیرباز شغل اصلی مردمان منطقه کشاورزی و دامپروری بوده و هم اکنون نیز این صنعت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد مردم شناخته می شود، هرگونه برنامه ریزی برای پیشرفت نیازمند توجه ویژه به صنعت کشاورزی است. در گذشته کشاورزی و دامپروری در زمین های وسیع انجام می شده است و محصولاتی همچون گندم و جو بیشترین تولیدات در عرصه کشاورزی بوده است، اما با تفکیک زمین ها و خرد شدن مالکیت ها، محصولات جدیدی جایگزین شد که در ابتدا برنج و پس از آن مرکبات، کیوی و تولید گل و گیاه به دلیل سودآوری بیشتر در مساحت کمتر مورد استقبال مردم قرار گرفت. در طرح توسعه نوآورانه منطقه ای محور در غرب مازندران و بر اساس مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن خرد شدن زمین ها و نیاز به درآمدزایی بیشتر در مساحت کمتر، توسعه صنعت کشاورزی باید هم راستا با توسعه صنعت گردشگری باشد تا از گردشگری به عنوان بازار مصرف بهره لازم را ببرد. در این صورت با حذف واسطه می توان در آمد بیشتری را به تولید کننده رساند.

دو اصل را در توسعه صنعت گردشگری مورد نظر قرار دادیم:
۱-توسعه کشاورزی باید مبتنی بر اصول کشاورزی پایدار باشد.
۲-محصولات کشاورزی باید ارگانیک (سالم و با کیفیت بالا) باشد.

اصول کشاورزی پایدار

* توسعه ای که نیازهای زمان حال را برآورده سازد، بدون آنکه توانایی نسل های آینده در برآورده سازی نیازهایشان را به خطر اندازد.
* نگهداری و محافظت از اکوسیستم متنوع و گوناگون خاک، گیاهان، جانوران، حشرات و آغازیان ضمن اینکه بهره وری جنگل ها ثابت باقی بماند.
* کشاورزی که زندگی ایمن و مطمئنی را برای خانواده کشاورز بوجود آورد؛ محیط زیست و منابع طبیعی را حفظ کند، جامعه روستایی را پشتیبانی کند و رفتاری منصفانه و مناسب با اجزایی که به آنها مرتبط است داشته باشد.
* روش های کشاورزی و دوستدار محیط زیست که اجازه تولید محصولات زراعی و دامی را بدون آسیب به بوم سامانه میدهد
* به کار بردن تجربیات کشاورزی و دانسته های علمی مرتبط با فرآیندهای طبیعی برای ایجاد و خلق سامانه های مزرعه داری یکپارچه و حافظ منابع، براساس احترام به انسانها و جانوران که تخریب زیست محیطی را کاهش میدهند و بهره وری کشاورزی و زیست پذیری اقتصادی را هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت ترقی می دهند.

گردشگری ارگانیک

گردشگری ارگانیک چیست؟

با توجه به موارد یاد شده، گردشگری و کشاورزی دو رکن اصلی پیشرفت پایدار در منطقه غرب مازندران شناسایی شد. بنابراین بر اساس مطالعات انجام شده و با مشورت متخصصان، راهبردی نوآورانه را یافتیم تا بتوانیم علاوه بر انتقال مفهوم صحیح از طرح، رویکردی همیشگی برای پیشرفت پایدار فراهم آوریم تا به واسطه آن، همه ذینفعان چشم اندازی مشترک برای اقدام داشته باشند و به علاوه گردشگران نیز منطقه را به این نام بشناسند.

تعریف گردشگری ارگانیک

گردشگری ارگانیک، تلفیقی از گردشگری پایدار و کشاورزی پایدار است و با رعایت ماهیت این دو رکن، هویت سازی برای همه فعالیت ها و اقدامات آتی در منطقه غرب مازندران را عهده دار خواهد بود.

انواع گردشگری

گردشگری ارگانیک ظرفیت توسعه انواع گردشگری را در خود دارد، اما ظرفیت های منطقه در موارد زیر دارای اولویت بیشتری است:
* گردشگری سلامت
* گردشگری خوراک
* گردشگری کشاورزی
* گردشگری ورزشی
* طبیعت گردی
* گردشگری روستایی

چشم انداز

تبدیل غرب مازندران به قطب گردشگری ارگانیک در ایران و منطقه غرب آسیا تا سال ۱۴۱۰

شعار

زندگی سالم ، سفر ارگانیک

نماد

* پرتقال به عنوان نماد کشاورزی (مرکبات) که منطقه غرب مازندران دارای مزیت رقابتی در آن است.
* سیمرغ به عنوان نماد ملی گردشگری که در سازمان جهانی گردشگری به ثبت رسیده است.

مقصد گردشگری ارگانیک

مقصد گردشگری ارگانیک مکانی است که ماهیت و هویت گردشگری ارگانیک در آن جاری و ساری شده است.
زندگی سالم به عنوان سبک زندگی مردم قرار گرفته است و سفر ارگانیک انگیزه سفر گردشگران به آن مقصد شده است.

مسئولیت جامعه بومی

در تبدیل منطقه غرب مازندران به قطب گردشگری ارگانیک، جامعه بومی نقش اصلی را بر عهده دارد. جامعه بومی در حقیقت متولی اصلی و مجری پیاده سازی هویت گردشگری ارگانیک است. هر شخص، تشکل یا گروه می تواند نقش خود را در اجرای طرح شناسایی کند و ظرفیت های خود را با رویکرد گردشگری ارگانیک تطبیق دهد تا علاوه بر توسعه فردی، به توسعه و پیشرفت پایدار منطقه نیز کمک کند. بدون شک مزایا و منافع بسیاری برای مردم در این طرح وجود دارد که شامل مزایای اقتصادی و فرهنگی است.

مزایای گردشگری ارگانیک برای جامعه بومی

* کمک به توسعه فردی و اجتماعی
* صیانت از میراث طبیعی، فرهنگی و تاریخی
* نشاط در جامعه بومی، پایداری جمعیت و مهاجرت معکوس
* افزایش درآمد و بهبود اقتصاد منطقه، تولید ثروت پایدار و افزایش رفاه جامعه بومی
* رفع تاثیرات منفی گردشگری و ریل گذاری صنعت در راستای تعالی منطقه

گردشگران

گردشگران، مشتریان گردشگری ارگانیک هستند و تمایل به سفر به این مقصد را بیش از پیش در خود احساس می کنند چرا که:
* در این نوع از سفر، آرامش و آسایش آن ها در مقایسه با دیگر انواع سفر بیشتر است.
*سلامتی روح و جسم و روان گردشگران تقویت می شود و بهبود می یابد.
*تجربیات جدیدی از سفر کسب می کنند که برای آن ها دارای لذت است و حس رضایت را به همراه دارد.

گردشگری ارگانیک و تاثیرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی

توسعه اقتصادی پایدار

پیاده سازی طرح گردشگری ارگانیک در منطقه غرب مازندران دارای نتایج فوق العاده ای برای ذینفعان و تمام منطقه است. توسعه اقتصاد پایدار در منطقه از جمله نتایجی است که در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تاثیراتی شگرف به وجود خواهد آورد.

تاثیرات اقتصادی

* توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار با رویکرد گردشگری ارگانیک
* توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار با رویکرد گردشگری ارگانیک
* ایجاد نهادهای مردمی در مقیاس خانوادگی، روستا، شهر و شهرستان برای اجرای طرح های گردشگری ارگانیک
* ماندگاری گردشگران در منطقه و هزینه کرد بیشتر که باعث ورود منابع ملی به منطقه می شود
* رونق سرمایه گذاری در منطقه و افزایش تقاضا برای اجرای پروژه های مبتنی بر گردشگری ارگانیک
* افزایش تولید و فروش محصولات بومی و ارگانیک و حذف واسطه به راهبرد فروش محصول در منطقه
* استانداردسازی محصولات و ارزش آفرینی برای تولیدات محلی
* استانداردسازی خدمات و ارزش آفرینی برای خدمات گردشگری و خدمات مرتبط

تاثیرات فرهنگی و اجتماعی

* ایجاد چشم انداز مشترک میان مردم و تقویت هم دلی در جامعه
* افزایش امنیت اجتماعی و رشد امید
* افزایش حس مشارکت در اجرای فعالیت های مسئولیت اجتماعی
* افزایش حس مشارکت و تعاون میان لایه های عمومی و تخصصی جامعه و توسعه ظرفیت کارآمدی سرمایه های اجتماعی در توسعه منطقه
* ترویج سبک زندگی سالم
* توجه بیشتر به مقوله فرهنگ و هنر و توسعه و ترویج فرهنگ اصیل بومی

برخی از فعالیت ها با رویکرد گردشگری ارگانیک

توسعه زیرساخت های گردشگری

* طرح توسعه مسیرهای گردشگری در منطقه غرب مازندران
* طرح توسعه مسیرهای گردشگری آبی در رودخانه های آرام
* طرح توسعه مسیرهای گردشگری درون شهری، طبیعت گردی و روستایی
* طرح توسعه جاذبه های گردشگری طبیعی، تاریخی و فرهنگی با رویکرد گردشگری ارگانیک
* طرح توسعه روستاها با رویکرد گردشگری ارگانیک
* طرح توسعه شهرهای غرب مازندران با رویکرد گردشگری ارگانیک

پروژه های گردشگری

* طرح توسعه مشاغل خانگی با رویکرد گردشگری ارگانیک
* طرح توسعه اقامتگاه های گردشگری ارگانیک
* طرح اجرای تورهای گردشگری ارگانیک
* طرح توسعه تفرج گاه ها با رویکرد گردشگری ارگانیک
* طرح توسعه مزارع گردشگری ارگانیک
* طرح توسعه مراکز تجاری، خدماتی و فرهنگی با رویکرد گردشگری ارگانیک

خانه خلاق گردشگری ارگانیک

خانه خلاق گردشگری ارگانیک، محور توسعه گردشگری ارگانیک در منطقه غرب مازندران است که به ترویج گردشگری ارگانیک می پردازد. در این مرکز توسعه گردشگری، فرهنگ اصیل منطقه و محصولات بومی ترویج می یابد و خدمات زیر به مخاطبان ارائه می گردد:
* آموزش
* هدایت
* تسهیل گری
* حمایت
* نظارت

برخی از اقدامات صورت پذیرفته

مطالعات پایه

* تاریخچه توسعه منطقه غرب مازندران
* شناسایی روندها و فرآیندهای توسعه ای در منطقه
* شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های توسعه در منطقه

شناسایی ذینفعان

* دستگاه های مسئول و نقش هر دستگاه در توسعه منطقه
* شناسایی نیازهای گروه های مختلف جامعه بومی
* شناسایی گردشگران هدف
* شناسایی شرکت ها، برندها و نهادهای عضو زنجیره ارزش توسعه ای در منطقه

برنامه ریزی

* برنامه جامع توسعه منطقه با رویکرد گردشگری ارگانیک
* برنامه هویت سازی منطقه با رویکرد گردشگری ارگانیک
* برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار با رویکرد گردشگری ارگانیک
* برنامه توسعه روستایی، شهری و مسیرهای گردشگری با رویکرد گردشگری ارگانیک
* برنامه های آموزشی و ترویجی گردشگری ارگانیک
* برنامه بازاریابی و جذب گردشگران به منطقه با رویکرد گردشگری ارگانیک
* طراحی نقشه گردشگری ارگانیک

پروژه خانه خلاق

پروژه خانه خلاق گردشگری ارگانیک در روستای لزربن شهرستان تنکابن، پروژه ای محوری و کلیدی است که با هدف پایدار سازی و پشتیبانی از اجرای طرح در منطقه غرب مازندران نهادینه شده است.

نمونه طرح توسعه روستایی

روستای شانه تراش در انتعای مسیر گردشگری دوهزار، به عنوان روستای پایلوت منتخب شده و با همکاری مردم روستا طرح توسعه روستا با رویکرد گردشگری ارگانیک در آن در حال پیاده سازی است.

تارنمای گردشگری ارگانیک

مخاطب عزیز، شما می توانید برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص طرح و مطالعه اسناد پروژه به تارنمای گردشگری ارگانیک مراجعه فرمایید و از روند توسعه طرح مطلع گردید.
بهترین آرزوها را برای شما عزیزان داریم و امیدواریم در کنار هم، هم گام و هم هدف در مسیر پیشرفت منطقه حرکت کنیم.

روند اجرایی گردشگری ارگانیک

روند اجرای طرح گردشگری ارگانیک در منطقه غرب مازندران و ارتباط آن با اهداف عالی طرح به شرح اطلاع نگاشت زیر می باشد:

اینفوگرافی محورهای اصلی گردشگری ارگانیک

محورهای اصلی فعالیت های طرح گردشگری ارگانیک حول محور اطلاع نگاشت زیر می باشد:

ذینفعان گردشگری ارگانیک

گونه شناسی ذینفعان گردشگری ارگانیک به شرح اطلاع نگاشت زیر می باشد: