نهادها و تشکل ها

شرکت تعاونی توسعه روستایی شانه تراش

روستای شانه تراش یکی از زیباترین روستاهای منطقه غرب مازندران در ارتفاعات منطقه دو هزار شهرستان تنکابن است. این روستا از جمله روستاهای منطقه است که بخش زیادی از هویت تاریخی و بومی خود را حفظ نموده است. اینها حاصل پروژه ای با حمایت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و برنامه عمران سازمان ملل در روستای شانه تراش به عنوان طرح پایلوت پروژه اشتغال زایی توسعه منطقه ای نوآورانه IRED برای غرب استان مازندران است که با هدف توسعه پایدار بر مبنای گردشگری ارگانیک از اواخر سال ۲۰۲۰ آغاز شد.
با مداخله برنامه اشتغال زایی توسعه منطقه ای نوآورانه ابتدا شبکه جامعه محلی با ایجاد تعاونی توسعه پایدار شانه تراش با شماره ثبت ۳۲۶۰ در آذرماه سال ۹۷ با ۱۷ عضو تشکیل شد و به تدریج به ۴۸ عضو که شامل اکثریت افراد روستا می باشند توسعه یافت. جهت اهالی روستا آموزش های لازم در حوزه های مختلف برگزار گردید و زمینه های مشارکت آنان فرآهم شد. از طرفی بر اساس مطالعات معماری بازسازی و ترمیم بافت های غیر بومی با مشارکت جامعه محلی صورت پذیرفت.
لازم به ذکر است که از ساخت مبلمان روستایی تا بازسازی کوچه ها تمامی کارها توسط نیروهای بومی انجام شد. تنها رستورانی که در روستا وجود دارد به عنوان محلی استراتژیک برای توسعه ارتباطات با مسئولین و تصمیم گیرندگان و در عین حال فضایی برای همفکری و مشارکت بیشتر اهالی در نظر گرفته شد. پتانسیل های بومی برای توسعه کسب و کار شناخته شد و با کمک ایده هایی چه در مورد مشاغل خلاق و چه در مورد طراحی خلاق راه حل هایی برای تجاری سازی محصولات بومی ارائه شد که باعث رونق اقتصادی منطقه باشد. در حال حاضر بخشی از روستا به عنوان نمونه اولیه بازسازی شده و مابقی روستا توسط تعاونی روستا در حال اجرای طرح ها برای توسعه گردشگری ارگانیک در منطقه می باشد.

شرکت تعاونی پیشگامان توسعه پایدار تنکابن

همه ما بارها و بارها به این نکته اندیشیده ایم که چرا به رغم این همه گفتگو و به رغم این همه تلاش و زحمت، هنوز توان آن را نداریم که برای فرزندان این مرز و بوم شغل مناسب، درآمد مطلوب، زندگی آسوده، احساس امنیت اقتصادی، و آینده نسبتا مطمئنی را فراهم آوریم. با تلاشهای مستمر مکتوب و عملی اندیشمندان وطنی در دهه های گذشته، “توسعه پایدار” به عنوان مطمئن ترین راه برای رفع دغدغه های یاد شده و تحقق آرمانها تشخیص داده شد. در راستای همین دغدغه مندیها، در سال ۱۳۹۷، با راهبری جناب آقای دکتر عیسی منصوری، معاونت محترم وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، ۸ نشست کارگاهی با مشارکت مسئولین و بدنه کارشناسی اجتماعی برگزار گردید، و در نهایت محور توسعه منطقه غرب مازندران “گردشگری و کشاورزی ارگانیک” انتخاب شد. و در همین راستا سند توسعه منطقه نیز تهیه و تنظیم گردید.
بدیهی است که برای اجرائی و عملیاتی کردن این سند توسعه باید نهادی ایجاد می شد. به همین دلیل در سال ۱۳۹۹، به عنوان یکی از پیش رانها، نهادی مرکب از پیشکسوتان و جوانان تحصیلکرده و فهیم تنکابن، تحت عنوان” پیشگامان توسعه پایدار تنکابن” تاسیس و به ثبت رسید. که در حال حاضر در حال همکاری مستمر با طرح گردشگری ارگانیک می باشد.