خانه خلاق

یک خانه خلاق مکانی فیزیکی یا مجازی است که افراد خلاق را در کنار یکدیگر می آورد. ایـن فضاها، مکانی را فراهم می نماید که از شبکه سازی، توسعه مشاغل و تعامل اجتماعات، گروه های کاری و حرفه ای حمایت می شود که این امور در بین بخش های فرهنگی، فناوری و خلاقیت انجام می شود. خانه های خلاق اهداف متنوعی دارند:

 • ارائــه پشــتیبانی از طریــق دادن خدمــات
 • یا دادن امکانات به ایده ها، پروژه ها، سازمان ها و مشاغل میزبان، از جمله رویدادها، آموزش مهارت، ایجاد ظرفیت و فرصت های جهانی؛
 • و ارائــه پشتیبانی به صورت بلند مدت و یا کوتاه مدت می تواند انجام شود.
 • تسهیل کردن همکاری و شبکه سازی در بین جامعه
 • ایجاد دسترسی بــه مراکز تحقیق و توسعه، مؤسسات، صنایع خلاق و غیر خلاق
 • برقراری ارتباط و تعامل با مخاطبان گسترده تر
 • تدوین یک استراتژی فعال ارتباطی
 • دفاع و تجلیل از استعدادهای نوظهور؛

کشف مرزهای عمل امروزی و پذیرش ریسک های ناشی از نوآوری خانه های خلاق به عنوان یک پل اصلی برای شبکه های از مردم عمل می کنند و به هر شکل و اندازه ای در می آیند. از آنجا که مدل های کسب و کار و سیستم های مالی و سیاسی در سراسر دنیا متنوع اســت، پس یک فرمول جادویی برای توسعه یک خانه خلاق وجود ندارد. بـا این وجود بسیاری از خانه های خلاق اصول، شـیوه ها و اهداف مشترکی دارند، که باعث ایجاد ارتباطات موثر می شوند و فرصتهایی را برای جامعه خلاق توسعه می دهند.

با توجه به تعاریفی که از خانه های خلاق ارائه شد، تعریف هر خانه خلاق در هر منطقه متناسب با چشم انداز توسعه ای و ظرفیت های بومی همان منطقه تعریف می شود. خانه خلاق گردشگری ارگانیک، پروژه ای نوآورانه است که بر بستر علمی و تجربی خانه های خلاق شکل می گیرد. خانه خلاق گردشگری ارگانیک به عنوان قطب توسعه گردشگری ارگانیک تعریف می شود و محور توسعه می باشد، اسپوک یا چرخ دنده های این محور که بیرون از خانه خلاق شکل می گیرند و در تماس با خانه خلاق گردشگری ارگانیک هستند، نقش مهمی در توسعه نوآورانه منطقه ای محور در غرب استان مازندران دارند.

مخاطبان خانه خلاق

مخاطبان خانه خلاق گردشگری ارگانیک به دو دسته اصلی تقسیم می شود. اول گروهی که به این مرکز به صورت فیزیکی مراجعه می کنند و دوم گروهی که از خدمات خانه خلاق بهره مند می شوند.

مخاطبان داخلی:

۱-گروه مدیریتی و پرسنل خانه خلاق گردشگری ارگانیک

۲-برندها، استارت آپ ها و مراجعین مرتبط با آنان

۳-اساتید، مربیان، دانش پژوهان و افرادی که در دوره های آموزشی خانه خلاق شرکت می کنند

۴-بازدید کنندگان، مسافران و گردشگرانی که از خانه خلاق بازدید می کنند

۵-جامعه بومی که برای الگو برداری و آشنایی با اصول گردشگری ارگانیک به این مرکز مراجعه می کنند

مخاطبان بیرونی:

۱-شرکت ها، استارت آپ ها، برند ها و پروژه های مرتبط با خانه خلاق

۲-ذینفعان طرح که با خانه  خلاق گردشگری ارگانیک در تماس هستند

– اهداف خانه خلاق گردشگری ارگانیک

۱-بستر سازی و جریان سازی برای ایجاد هماهنگی میان همه ذینفعان در سطح منطقه با رویکرد گردشگری ارگانیک

۲-بسط مفهوم گردشگری ارگانیک در جامعه بومی، ذینفعان و مخاطبان

۳-ارزش آفرینی برای پروژه ها، طرح ها، برنامه ها و دیگر فعالیت ها در منطقه با اجرای سیاست های گردشگری ارگانیک

۴-جذب حمایت های معنوی و مادی از دستگاه های مسئول در سطح منطقه، ملی و بین المللی

۵-ارتقاء سطح دانش جامعه بومی در حوزه های فعالیت خانه خلاق گردشگری ارگانیک

۶-توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در منطقه غرب مازندران با رویکرد گردشگری ارگانیک

۷-تلاش در راستای هویت سازی منطقه غرب مازندران با رویکرد گردشگری ارگانیک

۸-تعریف و بسط سبک زندگی سالم با رویکرد ارگانیک

۹-تعریف و بسط سبک گردشگری ارگانیک در منطقه غرب مازندران

۱۰-توسعه صنعت کشاورزی ارگانیک و پایدار در منطقه غرب مازندران

۱۱-نوآوری در خلق محصولات ارگانیک در صنعت غذایی، صنایع دستی و …

– ماموریت های خانه خلاق گردشگری ارگانیک

۱-تعریف و پشتیبانی از اجرای طرح توسعه پایدار روستایی با رویکرد گردشگری ارگانیک در منطقه غرب مازندران با مشارکت همه ذینفعان

۲-تعریف و پشتیبانی از اجرای طرح توسعه مسیرهای گردشگری ارگانیک در شهرها، جاده ها، روستاها و طبیعت منطقه غرب مازندران

۳-آموزش جامعه بومی برای شناساندن ظرفیت های گردشگری ارگانیک

۴-بازارسازی محصولات ارگانیک در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی

۵-ایجاد ظرفیت مشارکت و همکاری میان جامعه بومی و اتصال آن ها با رویه های ملی و بین المللی با رویکردهای پیش بینی شده در گردشگری ارگانیک

۶-ایجاد فرصت های کارآفرینانه و شغلی مستقل برای جامعه بومی به خصوص جوانان، بانوان و اقشار آسیب پذیر

۷-تعریف زنجیره ارزش گردشگری ارگانیک و هدایت ظرفیت های منطقه برای قرارگیری در زنجیره ارزش

۸-ایفای نقش محوری در شکل دهی به نهادهای تخصصی در زنجیره ارزش گردشگری ارگانیک

۹-الگوسازی کسب و کارهای ارگانیک و ایجاد ظرفیت توسعه کسب و کارها در منطقه

۱۰-توسعه بازار صنایع خلاق در منطقه غرب مازندران با رویکرد گردشگری ارگانیک

زنجیره ارزش خانه خلاق گردشگری ارگانیک

رویکرد توسعه زنجیره در توسعه اقتصاد منطقه ای نو آورانه:

 • برنامه ریزی و پیاده سازی طرح های اجرایی ، آموزشی و توانمند سازی جهت ایجاد زیر ساخت­هایی که خلاء آن در منطقه در منطقه مشهود است ( سبز کم رنگ)
 • برنامه ریزی در خصوص هماهنگی و سازماندهی مناسب­تر برای ارائه خدمات به گردشگران در زیر حلقه­هایی که وضعیت مناسب می­باشد (سبز پر رنگ)

با توجه به مطالب عنوان شده در بخش های قبلی و تحلیل های صورت پذیرفته و بر اساس مطالعات میدانی و مصاحبه های صورت پذیرفته با جامعه محلی روستایی و نیز جوامع دانشگاهی منطقه و جلسات برگزار شده با طیف های مختلف نهادی و سازمانی محلی نظیر تعاونی های محلی، ده یاری ها ، شورا یاری ها و غیره، در اینفوگرافی زیر میتوان حوزه های ورود خانه خلاق را که می تواند با مداخلات :

 • برنامه ریزی اجرایی / تهیه برنامه عمل و پشتیبانی های فنی (در اختیار قرار دادن فضای کسب و کار و فضای کار اشتراکی و … ) جهت جامعه محلی
 • برگزاری دوره های آموزشی برای جامعه محلی و روستایی در حوزه های مربوطه
 • برگزاری کارگاه های توانمند سازی برای جامعه محلی و روستایی در حوزه های مربوطه

همانطور که در  تصویر مشخص است حلقه ­های ارزش­زای گردشگری ارگانیک از هشت حلقه اصلی تشکیل گردیده است:

برنامه های اصلی خانه خلاق گردشگری ارگانیک

۱-تسهیل گری در راستای توسعه کسب و کارهای زنجیره ارزش گردشگری ارگانیک

۲-آموزش و توانمندسازی جامعه بومی

۳-الگوسازی

۴-طراحی محصولات و خدمات ارگانیک

۵-تجاری سازی و بازارسازی محصولات و خدمات ارگانیک

۶-تولید محتوا، هویت سازی و اطلاع رسانی

۷-اتصال رسته های تخصصی و توان افزایی اقتصادی و فرهنگی طرح توسعه نوآورانه منطقه ای محور با رویکرد گردشگری ارگانیک

امکانات خانه خلاق

۱-امکانات آموزشی

۲-امکانات پژوهشی

۳-امکانات اداری

۴-امکانات کارگاهی

۵-امکانات نمایشی و فروشگاهی

۶-امکانات رفاهی