نشست اعضای خانه خلاق و اعضای تعاونی روستای شانه تراش

تاریخ خبر: ۰۴ آبان ۱۴۰۰

نشست تیم خانه خلاق با اعضاء تعاونی روستای شانه تراش.
در جهت ایجاد بسترهای لازم در خصوص برگزاری دوره های آموزشی اشتغال زایی در حوزه گردشگری، نشستی با اهالی روستا و اعضاء تعاونی روستای شانه تراش در محل مسجد این روستا برگزار گردید. جناب آقای مقدم و رضایی با ارائه توضیحاتی در خصوص اهداف مورد نظر طرح الگوسازی روستای شانه تراش که همانا بحث اشتغال زایی جهت جوانان روستا در حوزه گردشگری بوده است با اهالی روستا به بحث و تبادل نظر نشستند. در این جلسه مشکلات و معضلات پیش روی اهالی روستا مورد بررسی قرار گرفت، از مشکلات عمده مطرح شده، نبود شرایط آب و هوایی مناسب جهت عمل آوری محصولات کشاورزی و به صرفه نبودن فعالیت های گردشگری به جهت سردسیر بودن منطقه عنوان شد. در این جلسه آقای رضایی ضمن بیان این مسئله که می بایست به جای اندیشیدن به کاستی های موجود بر داشته ها متمرکز شد و راه حل مناسب جهت اشتغال زایی را تمرکز بر گردشگری بر اساس شرایط موجود ارزیابی نمود، همچنین فقدان آموزش موثر در حوزه کسب و کار را از نیازهای اساسی فعلی جوانان روستا دانست. در انتهای جلسه با موافقت کلیه اهالی قرار بر تهیه لیستی از جوانان روستا که در حال حاضر جهت اشتغال به خارج از روستا عزیمت می نمایند و همچنین بانوان و افرادی که در کسب و کارهای مختلف در حال فعالیت هستند شد تا با برگزاری دوره های آموزشی موثر از یک سو و ایجاد زمینه و برنامه های متنوع در جهت برپایی کسب و کارهای متنوع از جمله ایجاد فروشگاه گردشگری ارگانیک و ارائه محصولات محلی روستای شانه تراش، در یک بازه دوماهه توسط خانه خلاق گردشگری ارگانیک جهت نیل به اهداف طرح قدم های مثبتی برداشته شود.