افتتاحیه دبیرخانه نخستین فستیوال گردشگری ارگانیک در شهرستان رامسر

تاریخ خبر: ۲۶ مهر ۱۴۰۰

این مراسم در تاریخ بیست و ششم مهرماه هزار و چهارصد به همت شرکت توسعه و کارآفرینی تحول سازان رامسر و خانه خلاق گردشگری ارگانیک غرب مازندران با حضور فرماندار محترم این شهرستان و تنی چند از روسای دوایر و مدیران شهری این شهرستان در محل مرکز همایش های کانون فرهنگی شهید سلیمان نژاد رامسر برگزار گردید. در ابتدای مراسم سرکار خانم دکتر جهانی از اعضاء شرکت توسعه و کارآفرینی تحول سازان رامسر، توضیحات مبسوطی در خصوص طرح گردشگری ارگانیک و سیر مطالعات انجام شده و راهکارهای مشابه عملی آن در سایر نقاط جهان پرداختند، در ادامه جناب آقای سید علیرضا کاظمی دولابی مدیر ملی رسته گردشگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اهداف و رسالت های خانه های خلاق و طرح گردشگری ارگانیک و همچنین فستیوال گردشگری ارگانیک پرداختند، پس از توضیحات آقای کاظمی جناب آقای مقدم عضو محترم شورای راهبری خانه خلاق غرب مازندران در خصوص راهکارهای اجرایی و عملی پیاده سازی طرح گردشگری ارگانیک و همچنین نحوه تعامل فستیوال با اقدامات اجرایی در منطقه رامسر پرداختند. در انتهای مراسم جناب آقای آزاد فرماندار محترم شهرستان رامسر ضمن تشکر از جناب آقای دکتر منصوری معاونت محترم اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آقای کاظمی و تیم خانه خلاق گردشگری ارگانیک و شرکت توسعه و کارآفرینی تحول سازان رامسر به سبب زحماتی که طی چهار سال گذشته در خصوص پیاده سازی این طرح صورت گرفته به جمع بندی مسائل مطروحه پرداختند. ایشان ضمن تاکید بر لزوم ایجاد زیرساخت های مناسب جهت پروژه های گردشگری نظیر بین المللی نمودن فرودگاه رامسر، ادامه این روند را منوط به لزوم برنامه ریزی مناسب و مشارکت و همکاری مردم و مسولین دانستند.