افتتاحیه دبیرخانه نخستین فستیوال گردشگری ارگانیک

تاریخ خبر: ۱۰ مهر ۱۴۰۰

همزمان با هفته گردشگری دبیرخانه اولین فستیوال بین المللی گردشگری ارگانیک در محل خانه خلاق غرب مازندران افتتاح گردید.فستیوال گردشگری ارگانیک مطابق یک برنامه مدون یکساله و در قالب برنامه های متنوع در استان مازندران اجرا می گردد. برنامه های تدوین شده در قالب برنامه های آموزشی فراگیر، دوره های مربی گری کسب و کار در حوزه های گردشگری و محصولات خلاق و خانگی، برنامه های توانمند سازی جامعه بومی با تاکید بر جامعه روستایی، نمایشگاه های فیزیکی و مجازی، مسابقه، فعالیت های رسانه ای در تمامی حوزه ها و سایر برنامه های مدون در منطقه اجرا خواهد گردید.
همچنین همزمان با افتتاح دبیرخانه از برخی فعالین گردشگری منطقه از جمله جناب آقای بهادری ریاست محترم اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در طول اجرای پروژه با خانه خلاق همکاری مستمر داشتند تقدیر به عمل آمد.